Оптично производство 2018-11-14T19:31:23+00:00

ОПТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е специализиран в производството на различни видове оптични детайли.

Оптичните детайли се произвеждат от висококачествени оптични стъкла на фирмите Shott, OHARA, Hoya, Corning и други.

Тук се изработва всякакъв вид сферична оптика – двойноизпъкнали лещи, плоскоизпъкнали лещи, двойновдлъбнати лещи, плосковдлъбнати лещи, положителен и отрицателен меникс, дублети и триплети; диаметър – min 5 mm; max 100 mm.

Произвеждат се всички видове призми – правоъгълни призми, триъгълни призми, пента призми, призми на Дове, призми ромб и други.

Контролът се извършва на интерферометър Zeiss и на колиматори за ъгли, и пирамидалност.

Слепването на дублети и триплети се изпълнява с ултравиолетово лепило, с необходимите UV облъчватели.

Оптичният цех е оборудван със:

• Високовакуумна изпарителна инсталация за нанасяне на тънкослойни оптични покрития LEYBOLDOptics, модел: SYRUSpro710
• Машина за измерване на центрирането на и слепването на оптични детайли OptoTechAZP 2HP
• Машина за рязане на оптично стъкло OptoTechOTS400NC
• Интерферометър OptoTech OWI50HP