Оптично производство 2021-07-27T11:11:02+00:00

ОПТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е специализиран в производството на различни видове оптични детайли.

Оптичният цех е оборудван със:

• Вакуумна машина за нанасяне на покрития на марката LEYBOLDOptics модел SYRUSpro 710.
Отлагането на покрития се извършва чрез химично парно отлагане с плазмено подпогане (PA-CVD). Методът осигурява следните предимства на покритието:
-висока плътност, адхезия, твърдост и устойчивост на надраскване;
-възможност за отлагане на устойчиви на температура покрития върху големи повърхности;
-ниски работни температури и идеални условия за нанасяне на покрития от чувствителни към
топлина субстрати;
-равномерно покритие и аморфна структура на слоя
-дебелина на покритието по-малко о 1μm.
Фирмата ни се е специализирала в нанасяне на покрития от HfO 2 ,SiO 2 , Al 2 O 3 , TiO 2 , MgF 2 , но също имаме възможност в нанасяне на CeO 2 , Ge, LaF 3 , MgO, S, SiO, Ta 2 O 5 , Ti 2 O 3 , Ti 3 O 5 , Y 2 O 3 , YbF, ZnS, ZnSe, ZrO, ZrO 2 , Nb2O5. Процесът се извършва при използване на газовете Ar, O 2 и H 2 O за получаване на антирефлективни (поглъщащи), широко лентови, теснолентови (монохроматични), гранични, прозрачни, диелектрични огледални или устойчиви на износване покрития.
• Машина за измерване на центрирането на и слепването на оптични детайли OptoTechAZP 2HP
• Машина за рязане на оптично стъкло OptoTechOTS400NC
• Интерферометър OptoTech OWI50HP

Оптичните детайли се произвеждат от висококачествени оптични стъкла на фирмите Shott, OHARA, Hoya, Corning и други.

Тук се изработва всякакъв вид сферична оптика – двойноизпъкнали лещи, плоскоизпъкнали лещи, двойновдлъбнати лещи, плосковдлъбнати лещи, положителен и отрицателен меникс, дублети и триплети; диаметър – min 5 mm; max 100 mm.

Произвеждат се всички видове призми – правоъгълни призми, триъгълни призми, пента призми, призми на Дове, призми ромб и други.

Контролът се извършва на интерферометър Zeiss и на колиматори за ъгли, и пирамидалност.

Слепването на дублети и триплети се изпълнява с ултравиолетово лепило, с необходимите UV облъчватели.