Метални конструкции 2018-08-30T12:25:39+00:00

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

В последните десет години Оптико – Mеханичен Завод, София ООД се разви и специализира в производството на прецизни високоточни заваръчни конструкции.
Заводът разполага с възможности за изработване на най–разнообразни метални конструкции, предварителна обработка на техните повърхнини чрез бластиране (с кварцов пясък или медна шлака) и нанасяне на антикорозионни грундове, и бои.
Квалификацията на работниците в завода дава възможност за изпълнение на отговорни заваръчни съединения подлежащи на контрол с рентген и УЗК (ултразвуков контрол).
По–големите обекти в чието изграждане е участвал Оптико – Mеханичен Завод, София ООД в последните десет години са:
• ново посолство на САЩ в София – охранителни огради, охранителни плъзгащи врати, парапети, решетки и др.;
• „Спортни имоти Приморско” АД – метални конструкции за Аквапарк;
• „Перла Турист“ АД – изграждане на метална конструкция на летен театър в гр. Приморско;
• нов пътнически терминал на летище София – метални конструкции и елементи от окачени фасади;
• изграждане на метро в София – като доставчик на различни метални съоръжения и елементи;
• магазин “SPIDER” – гр. София, „бул. България“ – метална конструкция със стъклено покритие;
• „HENKEL“ – завод за сухи строителни смеси гр. София – силози и метални конструкции;
• „Челопеч Майнинг“, България – метални конструкции, рампи за достъп и др.;
• административна сграда с фирма “TERNA” – гр. София, „пл. Македония“ – метални пилони и капители за тях (сградата се изгражда по метода “top down”);
• лятна градина на ресторант „Тоскана” , гр. София, ул. „Верила“ – метална самоносеща конструкция с уникална архитектура;
• огради и входни врати за училища, и детски градини в гр.София;
• пожароаварийни стълби за сгради.
Оптико – Mеханичен Завод, София ООД разполага с мощности за изработване и квалифициран персонал, за да отговори на изискванията на най – взискателния клиент.
От години Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е доставчик и на заваръчни конструкции и палубно оборудване на фирма „Rolls-Royce“, и непрекъснато разширява номенклатурата на изработваните детайли и изделия.