Механика 2018-08-30T12:18:34+00:00

МЕХАНИКА

Механичните мощности са окомплектовани за производство на: ротационни, корпусно-призматични детайли, характеризиращи се с високи изисквания за точност и чистота на обработваните повърхнини.
Изработват се:
• високопрецизни детайли за уредостроене;
• детайли за общо машиностроене с диаметри до 500 mm и тегло до 250 kg;
• детайли с диаметри до 2500 mm.

Оптико – Mеханичен Завод, София ООД разполага със солидно производствено оборудване:
1. CNC Lathes MAZAK – 2 pcs (QT SMART 200M) with max diameter of work-piece – 360 mm; distance between centers – 1100 mm; tool revolver head – 12 instruments; positioning accuracy – 0.02 mm
2. CNC Machining Centers MAZAK – 1 pcs ( Variaxis i700)working travels axis 630mm х 1100mm х 600mm, tool magazine with 40 positions , 5 adjustable axes
3. CNC Обработващ Център – 2бр. с максимално движение по осите 750мм х 400мм х 500мм, 40 позиционен инструментален магазин, 4 подвижни оси
4. СNС Обработващ Център – 2бр. с максимално движение по осите 650мм х 350мм х 200мм, 24 позиционен инструментален магазин, 4 подвижни оси, точност на позициониране 300мм ±0.030мм
5. CNC Обработващ Център – 1бр. с максимално движение по осите – x = 800 мм, y = 600 мм, z = 500мм, размер на работната маса 1000мм х 630мм, точност на позициониране – x = 0.03мм / 1000мм, y = 0.03мм / 1000мм, z = 0.03мм / 1000мм.
6. CNC Стругове – 3бр. с максимален диаметър на обработвания детайл – 150мм, дистанция между центровете – 350мм, места за инструменти на главата – 8 позиции, точност на позициониране – 0.02мм
7. CNC Стругове – 2бр. с максимален диаметър на обработвания детайл – 160мм, дистанция между центровете – 500мм, места за инструменти на главата – 12 позиции, точност на позициониране – 0.02мм, максимален диаметър на обработвания прътов материал – 42мм
8. CNC Струг – 1бр. с максимален диаметър на обработвания детайл – 500мм, дистанция между центровете – 730мм, места за инструменти на главата – 2 глави – 8 и 12 позиции
9. Специализирана машина за вихрово нарязване на многоходови резби, които се използват в приборостроенето за фокусиране на оптични системи.
10. TRAUB, STROHM, INDEX и KUMMER – гърбични автомати с максимален диаметър на обработвания прътов материал 42мм
11. Универсални металорежещи машини от SCHAUBLIN, REISHAUER, TOS и др.
12. Каруселни Стругове – 2бр.
• едноколонен 1516 с максимален диаметър на обработвания детайл – 1600мм
• двуколонен 1525 с максимален диаметър на обработвавания детайл – 2500мм
13. CNC Фреза – 1бр.
• надлъжен ход на работната маса – z = 2750мм
• напречен ход на работната маса – х = 2330мм
• вертикален ход – у = 2000мм
• размери на работната маса – 1800мм х 2000мм
14. CNC Фреза – 1бр.
• надлъжен ход на работната маса – z = 1600мм
• напречен ход на работната маса – х = 1600мм (с опора)
• вертикален ход – у = 1250мм
• увеличени размери на работната маса (МК5/вал/) – 1250мм х 1400мм
15. CNC машина за Газокислородно рязане – 1бр.
• дебелина на листа – минимално 2мм, максимално 150мм
• размер на работната маса – 2000мм х 6000мм
16. CNC вертикален струг – 1бр.
• едноколонен 1500 с максимален диаметър на обработващия детайл – 2500мм