За нас 2018-04-12T18:29:47+00:00
Д

обре дошли на официалния сайт на Оптико – Mеханичен Завод, София ООД,

първото предприятие в България с предмет на дейност в техническата оптика. Предлагаме сложни оптични уреди и изделия.

Производствената структура на завода включва механичен, оптичен, термичен, галваничен и монтажен цех, и изпитвателна лаборатория, които формират напълно завършен цикъл на производство.Заводът разполага с висококвалифицирани специалисти с опит в разработване и усвояване в производството на изделията с прецизна механична изработка.

От години Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е и утвърден доставчик на компоненти за турбинни двигатели и палубно оборудване на фирма „Rolls-Royce“.

В Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е внедрена и утвърдена Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Политиката на Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е насочена към запазване и развитие на високо качество при производството и продажбите на механични, оптико-механични изделия, метални конструкции и други. Основните цели пред ръководството са:

  • прецизно осъществяване на производствените дейности за постигане високо качество на продукта;
  • разширяване на пазарния дял чрез спечелване доверието на клиентите;
  • въвеждането на нови технологични и технически решения;
  • непрекъснато подобряване на професионалната квалификация, комуникативните умения и професионалната етика на сътрудниците;
  • увеличаване рентабилността на процесите.

Заводът е член на:

  • Сдружение на Българската Отбранителна Индустрия (СБОИ)
  • Българска Браншова Камара – Машиностроене (ББКМ)
  • Българска Търговска Промишлена Палата (БТПП)

Заводът е партньор на НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В.Ломоносов” – гр. София

История

Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е създаден през 1948г. и е първото оптично предприятие в България. Разположен е в западната индустриална зона на гр. София  приблизително на 24 000 m2 площ. Развитието на завода преминава от производство на учебни пособия в самото начало до специализирането му в производство на сложни оптични, наблюдателни и мерни уреди  с военно предназначение. Технологичният цикъл е затворен.

След конверсията през 1989 г. Оптико – Mеханичен Завод, София ООД се ориентира към партньорство и изпълнява поръчки за фирмите: Carl Zeiss Jena GmbH , Hensold, Hund, Optotec,  Linos Photonics GmbH,  Enosa, HSPO Ltd., Lomo и др.

След приватизацията на завода през 2000г., в него допълнително са изградени мощности за производството на прецизни метални конструкции и едрогабаритни детайли с висока точност.

През 2002 г. Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е удостоен със “Сребърен лъв“ в бранш “Машини и съоръжения“ за успешно представяне на Национално търговско изложение “Произведено в България“.

От 2003г. до настоящия момент Оптико – Mеханичен Завод, София ООД е основен доставчик на фирма „Rolls – Royce“.

Оптико – Mеханичен Завод, София ООД редовно взима участие в Международната изложба за отбранителна техника “Хемус”, провеждаща се в Пловдив.