Сертификати 2021-02-11T19:28:54+00:00

СЕРТИФИКАТ

EN ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ

EN ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ

EN ISO 45001:2018

ЛИЦЕНЗ

За износ и внос на продукти, свързани с отбраната

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО,

ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕТО

И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА